Proposal Kegiatan

Proposal Kegiatan


PROPOSAL KEGIATAN
LOMBA PERATURAN BARIS BERBARIS
SMK CORDOVA MARGOYOSO

 SMK CORDOVA MARGOYOSO PATI
TAHUN 2012/2013

I.                  PENDAHULUAN

I.1              LATAR BELAKANG

Kurangnya kesadaran siswa SMK Cordova Margoyoso tentang pentingnya Peraturan baris-berbaris (PBB) membuat PBB dalam upacara-upacara formal, seperti upacara hari Senin menjadi kurang disiplin.
Dalam rangka merayakan HUT RI yang ke 67, maka kami bermaksud mengadakan lomba PBB antar kelas di SMK Cordova Margoyoso Pati.

I.2              MAKSUD DAN TUJUAN

I.2.1 Maksud
Adapun maksud diadakannya kegiatan ini:
Dalam rangka merayakan HUT RI yang ke 67, sebagai bentuk rasa kedisiplinan, kekeluargaan dan persaudaraan baik sebagai warga SMK Cordova Margoyoso, maupun warga Negara Indonesia.

I.2.1 Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan diadakannya acara ini:
a.                   Mempererat tali persaudaraan keluarga besar SMK Cordova Margoyoso Pati.
b.                  Meningkatkan kedisiplinan dalam bersikap atau bertindak serta kedisiplinan dalam PBB.
c.                   Menambah wawasan tentang PBB.I.3              DASAR KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan:
1.                  Pancasila sila ke-3, “Persatuan Indonesia”.
2.                  Program Kerja Tahunan Pasukan Inti Siswa (PASIS) SMK Cordova Margoyoso Pati.
3.                  ART Pasukan Inti Siswa (PASIS) dalam pasal 15 tentang “Kegiatan Variatif”.

II.               ISI
II.1            PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilakasanakan pada.
Hari, tanggal   : Sabtu, 23 Agustus 2012
Waktu             : Pukul 07.30 WIB s.d. selesai
Tempat            : Halaman SMK Cordova Margoyoso

II.2            TEMA KEGIATAN

“Mari kita tingkatkan kedisiplinan serta persatuan dan kesatuan melalui lomba Peraturan Baris Berbaris”.

II.3            PESERTA

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan kelas X, XI, XII yang setiap grupnya diwakili oleh 18 orang. Dengan perincian :
Kelas X
18 orang x 7 kelas                               : 126 orang
Kelas XI
18 orang x 7 kelas                               : 126 orang
Kelas XII
18 orang x 7 kelas                               : 126 orang
Jumlah                                                 : 378 orang
II.4            DEWAN JURI

Kegiatan perlombaan ini didewanjurikan oleh Alumni PASIS SMK Cordova Margoyoso yang terdiri dari 3 orang dewan juri.

II.5            SUSUNAN KEPANITIAAN

Pelindung                               : HM. Sudiyono, M.Pd
                                                  (Kepala SMK Cordova)

Penasehat                               : Abdul Malik,
                                                  (Wa.ka. Kesiswaan)
                                                  Taufiqur Rohman
                                                  (Pembina OSIS)
                                                  Triaswatiningsih, S.pd
                                                  (Pembina PASIS)

Penanggung Jawab               : Cita Nur Septiani
                                                ( Kepala Staf PASIS SMK Cordova Margoyoso)
                                                Ade Selviana
                                                (Komandan Pasukan SMK Cordova Margoyoso)

Panitia Pelaksana

Ketua Pelaksana                   : Sunardi wa lali
Sekretaris                               : Citra suratmi
Bendahara                             : Devi satari

Seksi-seksi
Seksi kesekretariatan
Koordinator                            : Cita Nur Septiani

Seksi Acara
Koordinator                            : Bunga Dian Trisna
Anggota                                  : Ajrul Mukminat

Seksi Konsumsi
Koordinator                            : Reinita Pranieta
Anggota                                  :Vanessa Paradais

Seksi Humas
Koordinator                            : M. Hibatur

Seksi Transportasi
Koordinator                            : Gigih Sanjaya
Anggota                                  : Heriyansyah

Seksi Perlengkapan
Koordinator                            : Erwinsyah
Anggota                                  : Annisa Takarina S.

Seksi Dokumentasi
Koordinator                            : Puji Lestari D.


II.6            JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No
Waktu
Nama Acara
Penanggung Jawab
1
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

06.00-07.29
07.30-08.15
08.16-08.30

08.31-11.30
11.31-12.30
12.31-14.30

14.30-15.00
15.01-15.30
15.31-16.00
16.01-Selesai
Persiapan Tempat
Upacara Pembukaan
Daftar Ulang dan Pengambilan Nomor Urut
Pelaksanaan Lomba PBB
Isitrahat
Pelaksanaan Lomba PBB (Lanjutan)
Upacara Penutupan
Pengumuman Pemenang
Sapu Jagat
Pulang
Erwinsyah
Bunga Dian Trisna
Cita Nur Septiani

Vanessa Paradais
Heriyansyah
Puji Lestari Damayanti

Ajrul Mukminat
M. Hibatur
Annisa Takarina S.
Gigih Sanjaya


III.           ESTIMASI BIAYA

III.1           PENGELUARAN

1.      Seksi Kesekretariatan
- Pembuatan Proposal                               Rp.      7.500,00
- Penjilidan Proposal                                 Rp.      3.000,00
- Fotocopy Surat Undangan                     Rp.      5.000.00
- Map Biru Polos                                       Rp.      2.500,00
                                          Jumlah             Rp.      18.000,00

2.      Seksi Acara
- Dewan Juri  3 orang @ 50.000               Rp.      150.000,00
                                          Jumlah             Rp.      150.000,00

3.      Seksi Konsumsi
- Snack untuk Panitia dan dewan juri,
  20 orang @ Rp. 2000                              Rp.      40.000,00
- Aqua 1 dus                                             Rp.      14.000,00
                                          Jumlah             Rp.      54.000,00

4.      Seksi Transportasi
- Bensin Mobil                                          Rp.      20.000,00
- Bensin motor                                          Rp.      15.000,00
                                          Jumlah             Rp.      35.000,00

5.      Seksi Perlengkapan
- Sewa tarup satu unit                               Rp.      90.000,00
- Hadiah-hadiah                                        Rp.      250.000,00
                                          Jumlah             Rp.      340.000,00

6.      Seksi Dokumentasi                            
- Cuci cetak foto                                       Rp.      50.000,00
                                          Jumlah             Rp.      50.000,00    
                                =       Jumlah        Rp.  647.000,00

III.2 SUMBER DANA

Kegiatan ini memperoleh dana dari.
Iuran pendaftaran peserta  dan bantuan sekolah dengan rincian:
Kelas X     : 7 x Rp. 20.000,00                 Rp.      140.000,00
Kelas XI    : 7 x Rp. 20.000,00                 Rp.      140.000,00
Kelas XII  : 7 x Rp. 20.000,00                 Rp.      140.000,00
                                          Jumlah             Rp.      420.000,00

Bantuan sekolah                                        Rp.      227.000,00
                              =          Jumlah       Rp.    647.000,00


IV.           PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu. Semoga acara ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


LEMBAR PENGESAHAN

    Ketua Pelaksana                                                                              SekretarisLeoni Dellta Ellannia                                                                   Isye Maresya Bella
   NRA.079208408                                                                         NRA.079203406
     
   Ketua OSIS                                                                                                Kepala Staf
SMK Cordova Margoyoso                                                           Pasukan Inti Siswa
                                                                                               SMK Cordova Margoyoso


Ade Selviana Sari                                                                     Cita Nur Septiani
    NIS. 11492                                                                           NRA.079209395

Mengetahui,
     Pembina OSIS                                                                       Pembina PASIS
SMK Cordova Margoyoso                                                    SMK Cordova Margoyoso


     Drs. Mahlil                                                                        Triaswatiningsih, S.Pd
NIP. 132093287                                                                         NIP. 131576882

Menyetujui,
Kepala
SMK Cordova Margoyoso


Drs. Hernadi
Nip.131870646share this article to: Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg
Posted by THOIQUS SAMIH, Published at 08.24 and have 2 komentar

2 komentar: